Паралакс Деловодство е деловоден програмен продукт със следните основни функции:
 • регистриране на документооборота във фирми и организации;
 • създаване и поддържане на архив на електронни документи и сканирани изображения на документи на хартиен носител;
 • управление на документите – насочване на документи към отговорни за обработката им служители;
 • задаване на срок за изпълнение на поставените резолюции/задачи;
 • възможност за задаване на приоритети при обработка на документите и изпълнение на поставените задачи/резолюции;
 • възможност за насочване на документи към група служители и съгласуване на работата между тях;
 • регистриране на изходяща кореспонденция;
 • йерархичен контрол на достъп до информацията според предварително зададени права на потребителите;
 • проследяване на история на обработка на документите;
 • при наличие на електронни подписи в организацията е възможно въвеждане на изцяло електронен документооборот.

Предимства на програмния продукт Паралакс Деловодство:
 • бързо търсене, разглеждане и ефективна обработка на регистрираните документи;
 • минимизаране на редица грешки в сравнение с ръчна обработка на документите - загуба на хартиени оригинали или части от тях, пропускане на детайли и др.
 • ефективно следене на срокове за обработка на документи с цел да не се допуска закъснения за отговори по преписки и важни документи;
 • оптимизиране на работата при обработка на преписки – ускоряване на процеса по обработка на документи,
 • намаляват се разходите за копиране/разпечатване на хартиени копия на документите, както и консумативите за принтери и копирни машини в организацията;