"ПАРАЛАКС АВТОСЕРВИЗ” е програмен продукт за управление на автосервизи. Изграден е като Клиент – Сървър с единна база данни, позволяваща работа в мрежа с неопределен брой работни места. Продуктът е създаден съобразно организацията на процесите в оторизираните сервизи на водеща марка еропейски атомобили. Това го прави пригоден за работа както в големи специализирани, така и в по-малки обекти.

Следвайки естествения ход на операциите в един автосервиз, програмата позволява следните операции, които се извършват на етапи

- Приемане на автомобил за ремонт - извършва се от приемчик или отговорно лице, който пуска сервизна поръчка с данни за автомобила и клиента, описание на проблема, вида на автомобила при приемането му, евентуални щети по него и т.н.

- Диагностика и определяне на необходимите резервни части - нанасят се в поръчката за ремонт от приемчик, сервизен инженер, бригадир, отговорник резервни части или друг оторизиран персонал, в зависимост от организацията на автосервиза.

- Процес на ремонт на автомобила - на този етап се изписват резервни части от склада, нанася се вложения труд от механици, определят се операции и части, които са гаранционни(ако има такива) и т.н.

Приключване на ремонта и предавана на автомобила: - на този етап се проверява и отбелязва качеството на ремонта, проверява се вярно ли са нанесени всички операции и части, дължимите суми и се приключва поръчката. Възможно е издаване на фактура на базата на сервизната поръчка. -- -

- Отразяват се плащане на каса(ако има). Освен това програмата поддържа склад, който може да работи както със сервиза(през сервизните поръчки) така и с крайни клиенти.

Складът поддържа следните операции:

- Доставки/Продажби;

- Поръчки от клиенти и резервация на стоки – може да се въвеждат поръчки за резервни части, които не са налични в склада, отразяват се предплатени от клиенти суми в поръчките;

- Оферти към клиенти;

- Връщане на стоки от клиенти;

- Връщане на стоки към доставчици;

- Поддържа стоки със и без серийни номера;

- Вграден модул каса за следене на плащания и задължения.

По отношение на справки програмата дава възможност да се правят:

- Справка за налични стоки;

- Стоки без движение(„мъртъв склад”);

- История на стока;

- Резервирани стоки;

- Поръчани от клиенти стоки, респективно и бройки за доставка, ако не са налични в склада;

- Справки за неизпълнени(неиздължени) поръчки към клиенти;

- История на автомобил;

- Вложен труд от механици, както часово така и стойностно;

- Извършени операции от механици – подробно;

- Сервизни поръчки;

- Задължения от клиенти;

- Обороти;

- Други справки свързани със сервиза и движението на стоки в склада.

Важно е да се отбележи, че ПАРАЛАКС не е счетоводна програма. Тя е създадена с цел да се улесни работата на служителите в автосервиз, както и да дава необходимата информация на ръководството за складовите наличности, оборотите на стоки и услуги, както и процесите, ставащи в предприятието.

На нас се довериха :

- ФИНСКОМ ООД - Варна - оторизиран сервиз на 'Пежо"

- КОСТАДИНОВИ И КО - Хасково - оторизиран сервиз на "Пежо"

- ПЕРОТА ХОЛДИНГ ООД - Варна - ремонт  на леки автомобили, микробуси и автобуси.

- АУТОСТОП ООД -Варна - сервиз  на автобуси, товарни, лекотоварни и леки автомобили.

- ПЕЦАНОВ АВТО - Асеновград - автосервизни услуги за леки автомобили.

- АЛЛТРАК-ТРАНСПОРТ ООД - Търговище.

и други. 

- Ако желаете, можете да поръчате демонстрационна версия на продукта. Неободимо е да попълните регистрационната форма по-долуJoomla! Forms by Crosstec GmbH & CO. KG