b_165_0_16777215_00___images_cerificates_cee-cert.png

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Асемблиране и доставка на компютърна техника;
Гаранционен и извън гаранционен сервиз;
Разработка на софтуерни продукти по поръчка;
Разработка на цифрови устройства, базирани на микроконтролери;
от 2006г. е представител на PIC Computer за гр. Варна.


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Устройство за дигитализация на цифрови модели от картни оригинали (1992 - 1993);
Безконтактен имобилайзер за автомобили ( 1999г.);
Контролен панел за управление на гаражни врати с дистанционно управление (1999г.);
Система за локализация на автомобили, базирана на GPS технология (1999 - 2000г.);
Радио трансмитер за охранителни системи (СОТ) ( 2000 - 2001 г.);
Радио система за оповестяване (криптиране, компресия и пренос на глас) (2002 г.);
Програмен продукт за складово стопанство ПАРАЛАКС;
Програмен продукт за управление на автосервиз ПАРАЛАКС СЕРВИЗ;
Програмен продукт за управление дейността на гробища ТДРЕГИСТЪР;
Програмен продукт - регистър на финансовия контрольор - СФУК.
е-СФУК - електронна система за осъществяване на предварителен контрол по СФУК.