РЕГИСТЪР НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЬОР

Програмата представлява регистър на финансовия контрольор в електронен вид. Създадена е с цел да улеснява въвеждането, търсенето и сортирането на документи.

За повече информация прочетете тук

е-СФУК

Програмният продукт е електронна система за управление на документи по СФУК. Включва система за предварителен контрол и двоен подпис по отношение на поемането на финансови задължения и извършването на разходи.

За повече информация прочетете тук

ПАРАЛАКС

Паралакс е програмен продукт за управление на склад. Основни операции - доставки, продажби, следене на консигнация, фактуриране, издаване на гаранционни карти, следене на серийни номера и др. Вграден модул каса и сервиз.

За повече информация прочетете тук

ПАРАЛАКС АВТОСЕРВИЗ

Програмен продукт за управление на автосервиз. Поддържа специфичните операции, извършвани в автосервиз - поръчки за ремонт, следене на вложен труд от механици, история на автомобил и др. Съдържа и всички функции на складовия софтуер.

За повече информация прочетете тук

ТДРЕГИСТЪР

mt_ignore

Програмният продукт е предназначен за дейността на организации за траурна дейност. Поддържа регистър на паркове, полета и гробни места, покойници и следи срокове за откупки. Фактуриране на погребения, услуги и откупки.

За повече информация прочетете тук

ПАРАЛАКС ДЕЛОВОДСТВО

Основни функции на програмния продукт - създаване и поддържане на архив документи, управление на документите, проследяване на история на обработка на документите, възможно е въвеждане на изцяло електронен документооборот.

За повече информация прочетете тук

RABOSH POS

mt_ignoreРегистриран СУПТО по чл. 52а, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. под номер 219 в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС на страницата на НАП. Предназначен е за търговци на дребно, които издават единствено фискални бонове за отчитане на продажби в брой.

За повече информация прочетете тук

RABOSH INVOICE

mt_ignoreРегистриран СУПТО по чл. 52а, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. под номер 222 в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС на страницата на НАП.

 

За повече информация прочетете тук

RABOSH CONTRACT

mt_ignoreРегистриран СУПТО по чл. 52а, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. под номер 477 в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС на страницата на НАП.

 

За повече информация прочетете тук