РЕГИСТЪР НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЬОР

Програмата представлява регистър на финансовия контрольор в електронен вид. Създадена е с цел да улеснява въвеждането, търсенето и сортирането на документи.

За повече информация прочетете тук


е-СФУК

Програмният продукт е електронна система за управление на документи по СФУК. Включва система за предварителен контрол и двоен подпис по отношение на поемането на финансови задължения и извършването на разходи.

За повече информация прочетете тук

ПАРАЛАКС

Паралакс е програмен продукт за управление на склад. Основни операции - доставки, продажби, следене на консигнация, фактуриране, издаване на гаранционни карти, следене на серийни номера и др. Вграден модул каса и сервиз.

За повече информация прочетете тук


ПАРАЛАКС АВТОСЕРВИЗ

Програмен продукт за управление на автосервиз. Поддържа специфичните операции, извършвани в автосервиз - поръчки за ремонт, следене на вложен труд от механици, история на автомобил и др. Съдържа и всички функции на складовия софтуер.

За повече информация прочетете тук

ТДРЕГИСТЪР

Програмният продукт е предназначен за дейността на организации за траурна дейност. Поддържа регистър на паркове, полета и гробни места, покойници и следи срокове за откупки. Фактуриране на погребения, услуги и откупки.

За повече информация прочетете тук

ПАРАЛАКС ДЕЛОВОДСТВО

Основни функции на програмния продукт - създаване и поддържане на архив документи, управление на документите, проследяване на история на обработка на документите, възможно е въвеждане на изцяло електронен документооборот.

За повече информация прочетете тук