ПАРАЛАКС е програмен продукт за управление на склад . Изграден е като “Клиент – Сървър” и е предназначен за работа в мрежа от неограничен брой работни места.

Основни функции:

- Поддържа база данни от стоки, стокови групи и подгрупи, доставки, продажби, поръчки и др.;

- Поддържа неограничен брой складове с възможност за прехвърляне на стоки между тях;

- Поддържа стоки със серийни номера като може да се следи история на стока или история на сериен номер(кога и от кого е доставена, кога и на кого е продадена съответната стока), ;

- Работи с три основни вида валута;

- Възможност за отразяване на смесени плащания в трите валути;

- Вграден модул каса и банка;

- Документи, които могат да се издват в процеса на работа: складови разписки, гаранционни карти, фактури, проформа фактури, кредитни известия, оферти, поръчки на стоки от клиенти;

- Издаване на складови разписки и гаранционни карти;

- Поддръжка на баркод четец (свързан към сериен порт)

- Следи задължения към доставчици и от клиенти;

- Справка за история на стоки и стоки със серийни номера(кога е доставена, на кого е продадена и т.н.);

- Периодични справки и графики за продажби, доставки, печалба, задължения по ДДС, получени фактури, издадени фактури и др.

- Въвеждане на външни приходи и разходи (напр. ток, телефон, наеми и т.н.)

- Нива на достъп на потребителите на програмата според въведените име и парола при входа в програмата;


Program screenshot